ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА (ШИФРА: ЈНМВ-3/2017)