ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА И ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА (JNMV 8/2019 )