ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ „ШКОДА“ И „ВОЛКСWАГЕН“ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (ШИФРА: ОПОМВ-13/2016)