ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈН БР.5/2020-Г