ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ -ЈН бр.4/2016-ГВ