ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕСТОРАНА СА ДОМАЋОМ КУХИЊОМ ( БРОЈ: 1/2017-ГВ)