ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ШИФРА: ЈНМВ-5/2018)