ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШИФРА: ЈНМВ-15/2020