ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА (ШИФРА: ЈНМВ-1/2017)