ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА, ШИФРА: ЈНМВ-11/2018.