ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ШИФРА: ОП-2/2018)