ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКУСТИКУ СА СЦЕНСКОМ АРХИТЕКТУРОМ, СЦЕНСКОМ ТЕХНИКОМ И ТЕХНОЛОГИЈОМ И МЕДИЈИМА СИСТЕМА, ШИФРА: ПР-4/2019 (ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК)