JАВНA НАБАВКA УСЛУГА ИСПИТИВАЊA МИШЉЕЊА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (ЈН БР.4/2017-Г)