ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА - БРОЈ: 5/2019-ГВ