ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРАТЕЋИХ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (БРОЈ: 3/2018-Г )