JАВНA НАБАВКA УЛУГА - УСЛУГA ШТАМПАЊА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА О ИНВEСТИЦИОНИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ГРАДА НОВОГ САДА (БР.1/2017-Г)