ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА- КАПИТАЛНО ОДРЖАВАНЈЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У АЛМАШКОЈ 4, НОВИ САД, ШИФРА: OП-39/2019