ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ПОШТАНСКОЈ 3, У НОВОМ САДУ, ШИФРА: ОП-24/2020