ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА - КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У ПОШТАНСКОЈ 11, У НОВОМ САДУ, ШИФРА: OП-38/2019.