ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ЈН БР.10/2019-Г