ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРEДНОСТИ - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ ЈН БР. 1/2018-Г