ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ( ЈН БР. 3/2016-Г)