ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ЈН БР.8/2019-Г