ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ (ЈН БР.3/2017-Г)