ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХРАНА И ПИЋЕ ЗА ПРОТОКОАРНЕ ПОТРЕБЕ (ЈН БР.4/2016-Г)