ЈАВНА НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ЈН БР.2/2018-ГВ