JАВНA НАБАВКA ДОБАРА -НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ (ЈН БР. 4/2017-ГВ)