JАВНA НАБАВКA ДОБАРА - НАМИРНИЦA ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ЈЕЛА - JAВНA НAБAВКA МAЛE ВРEДНOСТИ - ШИФРА: ЈНМВ-Д-3/2015-Г