Jавнa набавкa добара - храна и пиће за протоколарне потребе - поступак јавне набавке мале вредности - (шифра: ЈНМВ-Д-2/2015-Г)