JABHИ ПОЗИВ 3A OPГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите zakljucak.pdf (application/pdf 168 KB)
Преузмите javni_poziv.pdf (application/pdf 1733 KB)
Преузмите tab._bodovna_lista_za_javne_radove_3.4.15.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17 KB)