ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ