ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ