ИЗМЕНА ЗАКЉУЧКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ