Читај ми

ИЗМЕНA ТРАСЕ ЛИНИЈА БРОЈ 2, 6, 9 И 13

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 2, 6, 9 и 13 због радова на реконструкцији коловоза у Улици Футошки пут, од Вршачке улице до Булевара Европе у Новом Саду. Измењен  режим саобраћања линија  важи од 22. октобра до 04. новембра 2022. године. Аутобуси на линијама број  2, 6, 9 и 13 мењају трасу кретања:

ЛИНИЈА БРОЈ 2
Смер из Центра: Од раскрснице улица Футошка и Хајдук Вељкова аутобуси саобраћају десно  у Хајдук Вељкову, лево у Улицу Браће Поповић, даље улицама Хаџи Рувимова и Радомира Раше Радујкова до раскрснице са Булеваром Слободана Јовановића и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 2, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ ХАЈДУК ВЕЉКОВА-ДЕЧИЈА БОЛНИЦА (стајалиште линије број 11б).

Смер са Новог Насеља: Од раскрснице улица Футошки пут и Булевар Бате Бркића аутобуси саобраћају право Футошким путем до раскрснице са Булеваром Слободана Јовановића и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 2, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ ФУТОШКИ ПУТ-ИЛАРИОНА РУВАРЦА (стајалиште линија број 52, 53, 54,55, 56).
ЛИНИЈА БРОЈ 6
Смер са Подбаре: Од раскрснице Футошка и Цара Душана аутобуси саобраћају лево у Улицу Цара Душана, десно на Булевар Европе, даље Булеваром патријарха Павла, лево у Улицу Фејеш Кларе и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 6, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ ЦАРА ДУШАНА-ФУТОШКА (стајалиште линије број 9 и 11а).

Смер са Адица: Од раскрснице улица Фејеш Кларе и Булевара патријарха Павла аутобуси саобраћају десно на Булевар патријарха Павла, даље Булеваром Европе, лево у Улицу Цара Душана, десно у Футошку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 6, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТЕ БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА-ФЕЈЕШ КЛАРЕ (стајалиште линије број 7б).
ЛИНИЈА БРОЈ 9
Смер из Петроварадина: Од раскрснице улица Цара Душана и Футошка аутобуси саобраћају право  Улицом Хајдук Вељкова, лево у Улицу Браће Поповић, даље улицама Хаџи Рувимова и Радомира Раше Радујкова до раскрснице са Булеваром Слободана Јовановића и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 9, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ ХАЈДУК ВЕЉКОВА-ДЕЧИЈА БОЛНИЦА (стајалиште линије број 11б).

Смер са Новог Насеља: Од раскрснице улица Булевар Јована Дучића и Булевара Бате Бркића аутобуси саобраћају десно на Булевар Бате Бркића, лево на Футошки пут до раскрснице са Булеваром Слободана Јовановића и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 9, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ БУЛЕВАР БАТЕ БРКИЋА-БУЛЕВАР ЈОВАНА  ДУЧИЋА (стајалиште линије број 2).

ЛИНИЈА БРОЈ 13
Смер са Универзитета: Од раскрснице улица Булевар цара Лазара и Цара Душана аутобуси саобраћају десно  у Улицу Цара Душана, даље у Хајдук Вељкову улицу, лево у Улицу Браће Поповић, даље улицом Хаџи Рувимова до раскрснице са Булеваром Европе и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 13, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ ЦАРА ДУШАНА-БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА (стајалиште линије број 9 и 11б).

Смер са Детелинаре: Од раскрснице улица Булевар Европе и Хаџи Рувимова аутобуси саобраћају лево у Хаџи Рувимову улицу, право у Улицу Браће Поповић, десно у Хајдук Вељкову улицу, даље улицом Цара Душана до раскрснице са Булеваром цара Лазара и даље настављају редовном трасом кретања.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 13, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТЕ ХАЏИ РУВИМОВА – ЈАНКА ЧМЕЛИКА(стајалиште линије број 8).