Читај ми

ИЗМЕНA ТРАСЕ ЛИНИЈА БР. 2,7а,8,18а, 55СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО од 18.09.2023. год. ФАЗА 3

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (IV-34-5902/23) одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 2, 7а, 8, 18а, 55 СЈ, Ново Насеље - Котекс Вискофан и ТЕ-ТО – ФАЗА 3, a због реконструкције коловоза у Булевару кнеза Милоша у Новом Саду. Измењен режим саобраћања важи од 18.09.2023. до почетка 4. фазе.  На наведеним линијама аутобуси мењају трасу кретања на следећи начин:

ЛИНИЈА БРОЈ 2, 7а и 18а
Саобраћа редовном трасом са укидањем стајалишта које неће моћи да користе.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 2 (смер из Центра), 7а и 18а, НА РЕДОВНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА НА БУЛЕВАРУ КНЕЗА МИЛОША (стајалишта БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША – ФУТОШКИ ПУТ и БУЛЕВАР КНЕЗА МИЛОША - ГАРАЖА ГСП-А (преко пута амбуланте и капије 2).
ЛИНИЈА БРОЈ 8
Смер из Центра: Саобраћа редовно.
Смер са Новог Насеља: Саобраћа редовном трасом са укидањем стајалишта БУЛ. КНЕЗА МИЛОША – ДУШАНА ДАНИЛОВИЋА
ЛИНИЈА 55 ЈС
Смер из Новог Сада: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Ул.Бате Бркића лево у Бате Бркића, десно Футошким путем и затим редовном трасом.
Смер из Футога: Од раскрснице Бул. Кнеза Милоша – Футошки пут, право Футошким путем, лево у Бате Бркића,  десно на Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 55ЈС, НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
Уговорени посебан линијски превоз ТЕ-ТО
Смер из Новог Насеља: Почетно стајалиште (ФУТОШКИ ПУТ - БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА) код раскрснице Бул. Кнеза Милоша – Футошки пут – право Футошким путем, лево у Улицу Бате Бркића,  десно на Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом.
Смер из ТЕ-ТО: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Бате Бркића, лево  у Улицу Бате Бркића , десно Футошким путем и завршава код Сателитске пијаце (стајалиште ФУТОШКИ ПУТ – САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА).
АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.
Уговорени посебан линијски превоз Ново Насеље - Котекс Вискофан
Смер за „Котекс Вискофан“: Од раскрснице Бул. Јована Дучића – Ул.Бате Бркића лево у Бате Бркића, десно Футошким путем, лево на Бул. Патријаха Павла и затим редовном трасом.
Смер из „Котекс Вискофан“: Од раскрснице Бул. Патријаха Павла – Футошки пут – десно Футошким путем, лево у Бате Бркића,  десно  Бул. Јована Дучића и даље редовном трасом.
АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.