Читај ми

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у подграђу Петроварадинске тврђаве, односно у Београдској улици, од Трга владике Николаја до пута за тврђаву, у Штросмајеровој улици, Улици проте Михалџића, Владимира Назора и Улици Лисинског, као и затварање дела паркинга на горњем платоу Петроварадинске тврђаве у Петроварадину, због одржавања манифестације „Теслина светлосна галерија“ за дочек Нове године.
Taкође, привремено се мењају трасе аутобуских линија, и то:
ЛИНИЈЕ БРОЈ 3, 3a, 9, 9а, 60, 61, 62, 63 и 64: Смер из Новог Сада: Након Варадинског моста аутобуси саобраћају десно на Каменички пут, десно на Кеј скојеваца, десно Рељковићевом улицом до Прерадовићеве и даље редовним трасама кретања. Аутобуси на измењеном делу трасе користе изграђено стајалиште после силаска са Варадинског моста, користе привремена стајалишта у Рељковићевој улици бр. 42а и Прерадовићевој улици бр. 47.

Смер из Петроварадина: Од раскрснице Прерадовићеве и Рељковићеве улице аутобуси саобраћају Рељковићевом улицом, лево Кејом скојеваца, даље преко Варадинског моста и затим редовним трасама кретања. Аутобуси на измењеном делу трасе користе привременo стајалиштe у Рељковићевој улици бр. 39 и привремено стајалиште на Кеју скојеваца - непосредно пре укључења на Варадински мост.

ЛИНИЈА БРОЈ 69: Смер из Новог Сада: Након Варадинског моста аутобуси саобраћају десно  на Каменички пут, десно на Кеј скојеваца, десно Рељковићевом улицом до Прерадовићеве улице, десно у Прерадовићеву улицу, лево у Улицу Дунавске дивизије и затим редовном трасом кретања. Аутобуси на измењеном делу трасе користе изграђено стајалиште после силаска са Варадинског моста, користе привременo стајалиштe у Рељковићевој улици испред бр. 42а и привремено стајалиште у Улици Дунавске дивизије-Прерадовићева.

Смер из Петроварадина: Од раскрснице улица Дунавске дивизије и Прерадовићеве аутобуси саобраћају десно у Прерадовићеву, лево у Рељковићеву улицу, лево Кејом скојеваца,  затим преко Варадинског моста и даље редовним трасама кретања. Аутобуси на измењеном делу трасе користе привременo стајалиштe у Улици Дунавске дивизије-Прерадовићева, привремено стајалиште у Рељковићевој испред бр. 39 и привремено стајалиште на Кеју скојеваца-непосредно пре  укључења на Варадински мост.                                                  

Привремена измена режима саобраћаја важи од 29. децембра 2022. до 2. јануара 2023. године.

Нови Сад, 29. децембар 2022. године