Читај ми

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

У понедељак 08.04.2024. године, одређује се привремена измена режима саобраћаја у Улици Горње Сајлово, код кућног броја 20, у Новом Саду, због извођења радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка.
За време извођења радова обуставља се саобраћај испред објекта за који се изводи прикључак, за сва возила, осим аутобуса ЈГСП „Нови Сад“.

Одређује се привремена измена режима саобраћаја на тротоару и коловозу у улицама Теодора Мандића и Петра Дрезгића у Новом Саду, због извођења радова на изградњи 0,4кВ вода за објекат у Улици Теодора Мандића број 52, на катастарским парцелама број 3187, 3186, 10413/1 и 3177 све у К.О. Нови Сад И. Радови ће се изводити у три фазе. Прва фаза подразумева измену режима саобраћаја на тротоару у горе наведеним улицама, друга фаза подразумева обуставу саобраћаја у Улици Теодора Мандића у Новом Саду, у близини раскрснице са Улицом Петра Дрезгића, а трећа фаза подразумева обуставу саобраћаја у Улици Петра Дрезгића у близини раскрснице са Улицом Теодора Мандића. Привремена измена режима саобраћаја важи у периоду од 08.04.2024. до 12.04.2024. године.