Читај ми

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВЕТЕРНИКУ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Изградња канализације отпадних вода у Ветернику, северно од Новосадског пута, је у завршној фази. Реч је о новој канализационој мрежи у 36 улица, укупне дужине 12 километара и једној црпној станици.

Реализацијом тог посла биће решени проблеми бројних домаћинстава у Ветернику. Такође допринеће се стварању бољих услова живота и биће спречено даље загађење земљишта и подземних вода. За тај значајан пројекат, Град Нови Сад је из буџета издвојио 277 милиона динара.

Нови Сад, 24. децембар 2020. године