ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА