ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НОВОГ САДА