ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ- СТАТИСТИЧАР