ИНТЕРНИ KОНKУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У БИРОУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ