Читај ми

ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ АПОТЕКА У НОВОМ САДУ

Апотеке које ће организовати делатност у радном времену од 00-24 часа:
 BENU,Булевар, Нови Сад Булевар Михајла Пупина 9
 TILIA, Нови Сад Булевар ослобађења 3а
 IRISFARM, Irisfarm NS-1, Нови Сад Руменачка 13

Почев од сутра 22.3.2020. године са радним временом 00-24 почиње и апотека Цвејић у Сремској Каменици, адреса Трг Змај Јове број 6.

Апотеке које ће вршити снабдевање за пензионере, недељом од 04-07 часова:
 TILIA, Нови Сад Народног фронта 21
 LAURUS, Нови Сад Булевар ослобођења 76а
 GALEN PHARM, Нови Сад Булевар ослобођења 18
 DUNJA B, Нови Сад Булевар Патријарха Павла 14а
 JANKOVIĆ, Нови Сад Руменачка 23
 JANKOVIĆ, Нови Сад Хаџи Рувимова 48
 JANKOVIĆ, Нови Сад Мише Димитријевића 2
 JANKOVIĆ, Нови Сад Милоша Бајића 13
 ZEGIN, Нови Сад Булевар ослобођења 127
 ZEGIN, Нови Сад Булевар Европе 28
 ZEGIN, Ветерник Цара Лазара 4
 IRISFARM, Футог цара Лазара 7
 BENU, Сајмиште, Нови Сад, Руменачка 106
 BENU, Футог Цара Лазара 4
 BENU, Каћ Краља Петра I 6
 BENU, Булевар, Нови Сад Булевар Михајла Пупина 9
 BENU, Сремска Каменица Трг Змај Јове 6
 BENU, Меркатор, Нови Сад Булевар ослобођења 102
 BENU, Руменка Ослобођење 20/Б
 BENU, ДИС, Нови Сад, Футошки пут 10
 Цвејић, Балзакова 36

Нови Сад, 21. март 2020. године