II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА РЕА

Преузмите izjava_1._izjava_o_neposedovanju_namenskog_rachuna_u_upravi_za_trezor.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17 KB)
Преузмите izjava_2._-_da_sredstva_za_realizaciju_nisu_vetsh_obezbedjena.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 15 KB)
Преузмите izjava_3._-_nepostojanje_sukoba_interesa.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 15 KB)
Преузмите izjava_4._-_ostajanje_pri_planiranim_aktivnostima.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 14 KB)
Преузмите izjava_4a._-_izjava_sa_korigovanim_planom_aktivnosti.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 14 KB)
Преузмите obrazac_1._prijava.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 46 KB)
Преузмите obrazac_2._budzhet_programa.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 23 KB)
Преузмите obrazac_2a._revidiran_budzhet_programa.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 23 KB)
Преузмите obrazac_3._narativni_izveshtaj.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 36 KB)
Преузмите obrazac_3a._finansijski_izveshtaj.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 14 KB)