Читај ми

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЕТИО ГРАДСКУ ПОРЕСКУ УПРАВУ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић, члан Градског већа за финансије Живко Макарић, помоћници градоначелника Золтан Буњик и Витомир Вучковић обишли су новоформирану градску пореску управу.

Градоначелник је том приликом истакао да је управљање локалним пореским приходима од великог значаја за град али и да је јако битно да Новосађани на време плаћају своје обавезе.

Градска пореска управа преузела је од Републичке утврђивање, контролу и наплату прихода пореза на имовину као и локалних комуналних такси за истицање фирме на пословном простору.
Такође, Управа ће издавати грађанима уверења о измиреним пореским обавезама, о постојању пореске обавезе као и о висини дугованог пореза, а вршиће и прекњижења и повраћаје више плаћеног, односно погрешно уплаћеног пореза. Грађани ће све своје послове у вези са обрачуном и наплатом пореза моћи да обаве у шалтер сали Градске куће.

Нови Сад, 10.август 2009.године