Читај ми

ГРАД НОВИ САД ПОСТАО ВЛАСНИК 38 ХЕКТАРА ЗЕМЉИШТА ПОГОДНОГ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

У Градској кући је данас у присуству јавног бележника оверен Уговор о преносу земљишта са Републике Србије на Град Нови Сад, а по Закључку Владе Републике Србије. Том чину су присуствовали градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и директор Републичке дирекције за имовину Јован Воркапић који су потписали предметни Уговор. Реч је о Уговору о преносу власништва више од 38 хектара зeмљишта у индустријској зони „Север“ на потезу од залеђа Рафинерије „Нови Сад“ до ауто-пута Београд-Суботица. На том месту би Град Нови Сад требао да изврши грађевинско уређење терена, како би се стекли услови за изградњу фабрике инвеститора у којој би посао добило око две хиљаде људи.

- Драго ми је што је Град Нови Сад после много година дошао у посед атрактивног земљишта и што ћемо кренути у отварање нове радне зоне у Новом Саду. Захвалан сам Влади Републике Србије на подршци, пре свега председнику Владе, као и на сарадњи, кооперативности и ефикасности Републичкој дирекцији за имовину. Нови Сад веома брзо креће са привођењем овог земљишта намени и надам се да ћемо са улагањима на том потезу бити још атрактивнији за потенцијалне инвеститоре.  Ради се о радној зони Север 4, на простору од 38 хектара који се налази уз ауто пут Е-75 са десне стране гледано из правца Новог Сада ка Београду. Дуго Нови Сад није имао атрактивнију локацију за инвеститоре и сада можемо бити конкуренти другим општинама, пре свега у Војводини, које нуде грађевинско земљиште, односно привлаче инвеститоре својим позицијама уз ауто-пут. Овом Уговору су претходили озбиљни и комплексни процеси који су резултат интензивног рада готово две године. Хвала и одборницима Скупштине Града што су подржали ово и што су ме овластили да у име Града потпишем Уговор којим Нови Сад постаје богатији за нових 38 хектара земљишта – рекао је градоначелник Вучевић.

Он је нагласио да Нови Сад деценијама није имао шта да понуди инвеститорима на тако атрактивном потезу, осим једне локације која је намењена археолошком истраживању наредних десте година.

- Ова локација у зони „Север 4“ се налази на јако добром месту, јер је у близини Луке Нови Сад, Коридора 7, Слободне царинске зоне, ауто-пута и канала Дунав-Тиса-Дунав, а ми се спремамо да кренемо да радимо на тој парцели што пре, већ ове године. Управо је то разлог што привремено одлажемо неке друге инфраструктурне пројекте, јер сматрамо да је важније отварање нових радних места, него ницање нових грађевинских објеката. Град није у овом мандату задужен ни за један динар, а надам се да ће Нови Сад у 2016. и 2017. години имати озбиљна покретања грађевинске оперативе и да ће се неупоредиво више градити – рекао је градоначелник и истакао да су инвеститри спремни да граде, а да Град треба да им буде партнер, да прати инвестиционе токове, да не буде опструктиван, него кооперативан у складу са уставним и законским овлашћењима које има локална самоуправа.

Директор Републичке дирекције за имовину Јован Воркапић рекао је да не постоји бољи и конкретнији начин подршке Републичке Владе Граду Новом Саду и његовом руководству, за развој даљих пројеката који ће омогућити запослење Нововсађана у тој радној зони.

- Ово земљиште, које је Република Србија пренела у власништво Града Новог Сада, вредно је око 12,5 милиона евра. Желимо да пружимо апсолутну подршку Граду Новом Саду у даљем развоју ове локације, и очекујемо да онај део обавеза који се тиче изградње инфаструктуре која је неопходна, Град изврши у најкраћем могућем року – рекао је Воркапић.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о преносу права јавне својине, без накнаде, на непокретностима-грађевинском земљишту у државној својини Републике Србије, са Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада ради привођења истог планираној намени, с обзиром да се ради о земљишту које је намењено изградњи објеката у функцији реализације пројекта економског развоја чијом би се реализацијом повећао број запослених у привреди и сразмерно томе увећао јавни приход.  Уговорне стране сагласно су констатовале да је Град Нови Сад у целости инвеститор изградње инфраструктуре потребне за опремање наведеног земљишта и да је у обавези да након разграничења земљишта јавне намене и комерцијалне намене и завршетка изградње објеката инфрастуктуре, објекте инфраструктуре са припадајућим земљиштем пренесе надлежним правним лицима. 

Нови Сад, 26. октобар 2015. године