Читај ми

ГРАД НОВИ САД ПОМАЖЕ НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

Град Нови Сад води одговорну социјалну политику за квалитетнији живот свих Новосађана, а посебну пажњу системски усмерава на побољшање положаја социјално угрожених категотрија становништва и на унапређивање услова живота особа са инвалидитетом.

На иницијативу градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића Градска управа за социјалну и дечју заштиту из средстава планираних Одлуком о буџету Града за 2012. годину, обезбедила је пренос 16,4 милиона динара Центру за социјални рад Града Новог Сада за доделу интервентних једнократних помоћи у износу од 4 000 динара по кориснику.

На територији Новог Сада у тешкој материјалној ситуацији налази се више од 4 000 корисника који ће добити наведену помоћ, а то је 1800 породица са троје, односно четворо деце које остварују право на дечији додатак,  361 породица са децом са сметњама у развоју предшколског, основношколског и средњошколског узраста, 290 породица са децом и омладином са инвалидитетом који су у дневним боравцима ШОСО „Милан Петровић“, Дому „Ветерник“ и Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, 74 породице корисника новчане социјалне помоћи који примају туђу негу и помоћ за децу до 18 година,  1362 породице корисника новчане социјалне помоћи са децом предшколског и основношколског узраста, десеторо деце на дужем болничком лечењу и 190 деце из хранитељских породица.

Нови Сад, 25. децембар 2012. године