Читај ми

ГРАД НОВИ САД НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ЗАКУПЦИМА НА СПЕНСУ

Град Нови Сад је у претходном периоду, од почетка пандемије усвојио три пакета мера подршке привредним субјектима и предузетницима који послују на територији Града укупне вредности преко 3,8 милиона евра.

Као наставак подршке, Град Нови Сад је донео нову одлуку којом је усвојио је пакет додатних мера усмерен на ублажавање последица изазваних епидемијом вируса COVID -19, која се односи на подршку свим закупцима у објекту Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад.

Имајући у виду отежане услове пословања закупаца у објекту ЈП СПЦ „Војводина“ донета је одлука којом се закупцима трговачких и канцеларијских пословних простора, пословних простора у којима се обавља угоститељска делатност и простора за поставку башти угоститељских објеката одобрава ванредни попуст за месеце новембар и децембар 2020. године у висини од 50% на уговорену цену закупа.

Циљ додатних мера финансијске подршке Града Новог Сада јесте одржавање континуитета привредне активности у објекту познатог Спенса.

Нови Сад, 9. новембар 2020. године