Читај ми

ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Одсек за избегла, прогнана и расељена лица Градске управе за социјалну и дечију заштиту Новог Сада врши евидентирање стамбених потреба избеглих и расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Новог Сада.

Евидентирање се врши ради тачнијег сагледавања ситуације у којој се ова популација налази, као и због утврђивања стамбених потреба, у циљу пружања помоћи, за лица која су се определила за интеграцију.

Избегла, прогнана и расељена лица са територије Града Новог Сада треба да дођу у просторије месних заједница, односно месних канцеларија у насељеним местима, у периоду од 18. јуна до 18. августа 2012. године, радним данима, у њиховом радном времену.

 

Нови Сад, 14. јун 2012. године