Читај ми

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА О СТАНОВНИШТВУ НАСЕЉА ВЕЛИКИ РИТ

Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци проф. др Сања Стојановић одржала је конференцију за новинаре на којој су представљени резултати пројекта "ИНФО МРЕЖА-СТАТИСТИЧКА БАЗА ПОДАТАКА О СТАНОВНИШТВУ НАСЕЉА ВЕЛИКИ РИТ".

-Значај овога пројекта је велики јер он подразумева израду социјалне карте становништва коју мештани Великог рита до сада нису имали. Социјална карта садржи податке о броју чланова домаћинства, броју њених запослених чланова, броју деце, као и здравствени картон и картон вакцинације. Такве информације биће веома значајне за рад образовних установа, установа социјалне и здравствене заштите, што ће посредно допринети квалитету живота становника овог насеља- рекла је том приликом проф.др Сања Стојановић.

Анкетним истраживањем, које су спровели Центар за социјални рад, Дом здравља и Институтитут за јавно здравље Војводине, било је обухваћено је 789 представника домаћинстава који су обезбедили податке о демографским, социјално економским, здравственим и другим егзистенцијалним карактеристикама 2751 становника насеља Велики рит, као и о санитарно хигијенским условима становања за 788 објеката.

Добијени подаци између осталог показују да становништво В. Рита спада у прогресивни тип, становништво је старо када је просечна старост изнад 30 година, а у насељу Велики рит просечна старост износи 27,1 годину , што значи да се ради о младом становништву. Више од четвртине представника домаћинстава је навело да је главни извор прихода у домаћинству социјална помоћ ( 28,6 %), 9,5% наводе да је то плата „у државној служби“, 15,0% плата код „приватника“, за 15,2% је главни извор прихода пензија, а сваки пети наводи неки други извор (20,2%).У народној кухињи се храни 97,5%, а храну купује само 2,8% домаћинстава.

Средства за Пројекат који је реализован, у периоду од 1. децембра 2009. године до 28. фебруара 2010. године, обезбеђена су из буџета Града, у укупном износу од 1. 306.000,00 динара.

Нови Сад, 28 април 2010.